kolmapäev, 31. jaanuar 2024

2024. aasta jaanuarist juunini toimuvad viie valla alustavate õpetajate supervisioonikohtumised

 


30. jaanuaril toimus Anija, Jõelähtme, Kuusalu, Raasiku ja Tapa valla alustavate õpetajate esimene kohtumine. Tegemist on algatusega, mis toob uued õpetajad kokku kogemusi jagama ning töö käigus tekkinud väljakutsetele lahendusi leidma. Supervisioonikohtumisi viime ellu IshK Tolaram Foundationi toetusega koostöös Tolaram Grupile kuuluva Horizon Tselluloosi ja Paberi AS'iga. 

Alustavad õpetajad kohtuvad kokku kuuel korral kogenud õpetaja ja superviisori Ene Velströmi juhendamisel. Kohtumistel osalevad alustavad õpetajad Aegviidu Koolist, Aruküla Vabast Waldorfkoolist, Kehra Gümnaasiumist, Kuusalu Keskkoolist, Loo Keskkoolist ja Tamsalu Gümnaasiumist. 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS’i tegevjuht Bashyam Krishnan on öelnud: “Ettevõte ja Tolaram Group on olnud aktiivselt seotud jätkusuutliku arengu algatustega. Oleme kvaliteetse hariduse poolt ja meil on hea meel toetada alustavate õpetajate programmi.” 

„Eesti hariduse jätkusuutlikkus sõltub täna olulisel määral sellest, kuidas oskame toetada meie õpetajate järelkasvu,” ütles MTÜ tegevjuht Triin Noorkõiv. „See on suur rõõm, et saame koos IshK Tolaram Foundationi ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS toega astuda koos samme selle jaoks, et alustavad õpetajad saaksid õppida koos kaasteelistega ja leida vajalikku arengutuge professionaali kaasabil ning seda just oma piirkonnas, oma kodu- ja töökoha lähedal. Soovime, et sarnased kohtumised võiksid saada heaks tavaks ning leida aset üle Eesti.” 

IshK Tolaram Foundation ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS toetavad MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegevust, et viia läbi tänavu alustanud õpetajate supervisioonikohtumised ettevõtte kodupiirkonna - Kehra - lähivaldades. 

Kes on kes

IshK Tolaram Foundation on heategevuslik organisatsioon Tolaram Grupi ökosüsteemis, mis toetab kvaliteetse hariduse, tervishoiu ja oskuste kättesaadavust vähemate võimalustega ühiskonnagruppidele Eestis, Indoneesias, Nigeerias ja Singapuris. 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS tegeleb jõupaberi ja pakenditoodete valmistamisega. Jätkusuutlikud paberitooted on täielikult taastuvad, taaskasutatavad, korduvkasutatavad ja kompostitavad ning neid eksporditakse enam kui 70 riiki.

kolmapäev, 2. august 2023

16.-17. augustil toimub Tallinnas alustavate õpetajate stardifoorum 2023

Stardifoorumile on oodatud kõik, kes alustasid õpetajatööd 2022/23 õppeaastal või teevad seda 2023/24 õppeaastal. Kahe päeva jooksul, 16. ja 17. augustil võetakse vaatluse alla teemad, mis toetavad õpetajatöö algust, ning tehakse koos ettevalmistusi algavaks kooliaastaks.

Muuhulgas otsitakse foorumil vastuseid küsimustele "Mida tähendab alustavaks õpetajaks olemine?", "Kuidas toetada erinevate õpilaste õppimist?", "Kuidas planeerida tunde ja uut õppeaastat?", "Kuidas suhelda lapsevanematega - päriselt ja tulemuslikult?", "Kuidas toetada iseenda õppimist?", "Kuidas end hoida ja ennetada läbipõlemist?". 

Lähem info ja registreerumine kuni 8. augustini: www.bit.ly/stardifoorum2023

Ürituse leht Facebookis

Head algused on olulised. Valmistume koos!


Tagasivaade 2022 aasta stardifoorumile

neljapäev, 22. juuni 2023

Kuidas läheb, alustav õpetaja 2022/23?

Et teada, kuidas õpetajatöö alustamist paremini toetada, vajame infot. Kutsume kõiki, kes 2022/23 õppeaastal õpetajatööd alustasid, oma kogemusest märku andma - sõltumata ametikoha suurusest, taustast ja vanusest või kas on otsus jätkata õpetajatööd samas koolis, muus koolis või siirduda edasi mõnele teisele töökohale.


* * *  Küsitlusankeet  * * *
Vastuseid ootame juba nüüd või augusti lõpuks.


Kui teie sõprade-lähedaste-kollegide seas on alustavaid õpetajaid, palun aidake infol nendeni jõuda. Facebooki vahendusel olete teretulnud jagama näiteks seda postitust.

Tegemist on üleriigilise alustavate õpetajate uuringuga, mis on jätk 2017/18 alustavate õpetajate uuringule. Küsimustiku koostamisel on meile olnud koostööpartneriks mõttekoda PRAXIS. Strateegiline partner: Haridus- ja Teadusministeerium. Varasema uuringu tulemustega saab tutvuda siin.


 

kolmapäev, 8. märts 2023

Alustame Ann Alice Väljataga eestvedamisel alustavate õpetajate e-platvormi loomist

Juba mõnda aega on meie organisatsioonis küpsenud mõte, et võiksime koondada alustavate õpetajate jaoks kokku kõige olulisemad teemad ja õppimist toetavad materjalid. Nüüd on see teoks saamas.

Ideele andis hoogu juurde 2022. aasta augustis toimunud õpetajate järelkasvu häkaton ja sellele järgnenud Heateo mentorlusprogramm. Alates 2023. aasta jaanuarist tegutseb idee elluviimisega alustavate õpetajate e-platvormi loomise eestvedaja Ann Alice Väljataga

Saame lähemalt tuttavaks - nii Alice'iga kui e-platvormiga!
Alustame kuldse klassikaga: kes Sa oled ja kust Sa tuled? 

Olen Alice ja tulen siitsamast haridusmaastikult, kus olen tegutsenud kaheksa aastat erinevates rollides - füüsikaõpetajana, õpetajate mentorina, õppematerjalide loojana.   

Miks oled otsustanud oma töös pühenduda alustavatele õpetajatele? 

Alustasin ise õpetajana Noored Kooli programmis, mis tähendas, et mu algus oli väga toetatud - mul oli mentor ja lennukaaslased, kes kõik olid minuga samas olukorras. Me kohtusime kaks korda kuus koolitusteks ja isegi sellise tugisüsteemiga tundsin, et mu esimesed kaks aastat olid päris rasked ning mõtted loobumisest käisid korduvalt peast läbi. Ei kujuta ette, et ma ilma selle programmi toeta oleks õpetajaks jäänud. Aga selliseid õpetajaid, kes jäävad algusaastatel oma tööga üksi, on väga palju. Suures pildis tahaksin seda, et rohkematel alustavatel õpetajatel oleks olemas tugisüsteem ning seda nähakse normaalse töökultuuri osana.   

Teine põhjus on see, et mulle meeldib inimeste õppimisse ja arengusse panustada. Õpetajana alustamine on pika õpiteekonna ettevõtmine, kus toe ja tagasiside vajadus on järjepidev. Väljakutsed alustavatel õpetajatel on väga sarnased, kuid lahendusteni jõudmiseks on vaja ikka läheneda individuaalset, sest õpetajate isikuomadused ja suhted klassis on ainulaadsed. See teeb selle töö paeluvaks. 

Kui Sul oleks võimalus kutsuda alustavate õpetajate toetamisel appi kuldkala, siis milliseid soove paluksid tal täita? 

Esiteks tahaksin, et meie koolidesse jõuaksid õpetajatena need, kes on selle peale sügavalt mõelnud, avatud õppimiseks ja enesearenguks. See puudutab nii õpetajaks kandideerijaid, kui seda, kuidas koolijuhid teevad värbamist, valikut. Siis tahaks, et igal alustaval õpetajal oleks mentor, kes tunneks selle rolli ülesandeid ja vastutust, tahaks ja oskaks seda rolli kanda ning saaks selle eest ka tasu. Ning kolmandaks tahaks, et alustava õpetaja ametikoha ja tööülesannete sisse oleks arvestatud ka aeg tema arenguks ja õppimise reflekteerimiseks.

Tegeled Alustavat õpetajat toetava kooli juures alustavatele õpetajatele suunatud e-platvormi arendamisega. Mis see täpsemalt on? 

E-platvorm saab olema kogum erinevates formaatides praktilisi materjale, millele alustav õpetaja saab toetuda, et õppida õpetamise põhimõtteid ja arendada oma tegevust paralleelselt igapäevatööga. Teades, et enam kui iga teine alustav õpetaja on ilma kvalifikatsioonita, mõtleme platvormi loomisel ka eraldi neile alustajatele, kellel eelnevat väljaõpet ei ole. Platvormi kaudu teeme kättesaadavaks õpetajatööd toetavaid juhiseid ja haridusteaduslikku taustainfot õppe planeerimise ja läbiviimise kohta ning toome sisse ka kogenud õpetajate ja õpetajate koolitajate kogemusi ja nippe. 

Milline on Sinu visioon selle platvormi tulevikuks? 

Minu silmis kasvaks sellest välja keskkond ja eelkõige kogukond, kus (alustavad) õpetajad saavad tuge enesearenguks. See oleks elav materjalikogum, mis täieneks pidevalt haridusteaduslike teadmiste, õpetajate kogemuslugude, ekspertide arvamuse ja kõige muuga, mis on õpetajatele väärtuslik.  

Lõpetuseks: milline on Sinu soov alustavatele õpetajatele? 

Ole avatud õppimisele ja siis on sinu õpilased samuti avatud õppimisele.


Soovime Alice'ile lennukat arendustööd ning põnevaid ja toredaid kogemusi selle käigus!


Lisalugemist: Alustavad õpetajad saavad neid toetava veebiplatvormi (Postimees, 29.12.2022) 

reede, 7. jaanuar 2022

7. jaanuaril toimus esimene Anija, Jõelähtme, Kose ja Tapa valla alustavate õpetajate kohtumine. Tegemist on algatusega, mis toob uued õpetajad kokku kogemusi jagama ning töö käigus tekkinud väljakutsetele lahendusi leidma. Algatust viime ellu IshK Tolaram Foundationi toetusega koostöös Tolaram Grupile kuuluva Horizon Tselluloosi ja Paberi AS'iga. 

2022. aasta esimesel poolaastal kohtuvad piirkonna alustavad õpetajad kokku kuuel korral kogenud õpetaja ja superviisori Ene Velströmi juhendamisel. Kohtumistel osalevad alustavad õpetajad Kehra Gümnaasiumist, Kose Gümnaasiumist, Loo Keskkoolist, Tapa Gümnaasiumist ja Tapa Keelekümbluskoolist. 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS’i tegevjuht Bashyam Krishnan ütles: “Ettevõte ja Tolaram Group on olnud aktiivselt seotud jätkusuutliku arengu algatustega. Oleme kvaliteetse hariduse poolt ja meil on hea meel toetada alustavate õpetajate programmi.” 

„Eesti õpetajate järelkasvu tugevus sõltub väga palju just sellest, kuidas läheb meie alustavatel õpetajatel,” rääkis MTÜ tegevjuht Triin Noorkõiv. „Oleme väga rõõmsad, et saame koos IshK Tolaram Foundationi toega astuda samme selle jaoks, et alustavad õpetajad võiksid professionaali kaasabil uurida oma tegevust ning leida edasiviivaid lahendusi ja kaasteelisi oma piirkonnas, kodu- ja töökoha lähedal. Soovime, et sarnased kohtumised võiksid saada heaks tavaks ning leida aset üle Eesti.” 

IshK Tolaram Foundation toetab MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegevust, et viia läbi tänavu alustanud õpetajate supervisioonikohtumised ettevõtte kodupiirkonna - Kehra - lähivaldades. 

Kes on kes

IshK Tolaram Foundation on heategevuslik organisatsioon Tolaram Grupi ökosüsteemis, mis toetab kvaliteetse hariduse, tervishoiu ja oskuste kättesaadavust vähemate võimalustega ühiskonnagruppidele Eestis, Indoneesias, Nigeerias ja Singapuris. 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS tegeleb jõupaberi ja pakenditoodete valmistamisega. Jätkusuutlikud paberitooted on täielikult taastuvad, taaskasutatavad, korduvkasutatavad ja kompostitavad ning neid eksporditakse enam kui 70 riiki.

kolmapäev, 16. juuni 2021

Millisel viisil on Sinu kool alustavat õpetajat toetav kool?

Anna meile märku! Tähtaeg: juuli lõpp.

Ootame sisendit kõigilt, kes alustasid koolis õpetamistööd 2019. aastal või hiljem - jagage ja tunnustage oma koolide tegevusi, mis on aidanud teil õpetajaametisse sisse elada. 

Küsimustiku leiate siin.

Oleme väga tänulikud mistahes abi eest info levitamisel hiljuti alustanud õpetajateni. Näiteks jagage nendega Facebookis postitust või edastage alljärgnev kiri. 


* * 

Tere! 

See kiri on Sulle, kui alustasid õpetajatööd 2019. aastal või hiljem. See kiri on ka Sulle, kui tunned mõnd õpetajat, kes alustas õpetajatööd 2019. aastal või hiljem: ole hea ja aita infol temani jõuda. 

Et uued õpetajad võiksid võimalikult sujuvalt ja sisukalt õpetajatöösse sisse elada, kogume infot koolide tegevuste kohta, mis seda on toetanud. Kui tunned, et oled saanud oma koolis õpetajatöö alustamisel vajalikku tuge ja tähelepanu; kui oled kogenud, et oled õiges kohas; kui tead, et Sinu kool on teinud pingutusi Sinu vastuvõtmiseks õpetajate perre ja aitab Sul samm-sammult olla järjest parem õpetaja, palun vaata edasi siia: https://bit.ly/2021-tunnustamine

Ootame märguandeid Sinu kogemustest juuli lõpuni, et koos väärtuslikke tegevusi tunnustada ja jagada neid innustuseks koolidega üle kogu Eesti. 

Aitäh Sulle ette! 

Parimate soovidega
Alustavat õpetajat toetava kooli meeskond ja koostööpartnerid

www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

kolmapäev, 5. mai 2021

Kutsume alustavaid õpetajaid distantsõppe-kevadel e-supervisioonidele

Distantsõppe tingimustes on alustavad õpetajad kahekordselt uues olukorras – uues rollis õpetajana ning selle kõrval vajadusega rakendada ka täiesti uusi töömeetodeid. On selge, et siin on mõistlik ja vajalik ka täiendav toetus. 

Omalt pool oleme sellesse kevadesse kavandanud uue algatuse - alustavate õpetajate e-kohtumised – supervisioonid. Nende käigus juhendatakse osalejaid oma tegevust analüüsima ja aktuaalsetele väljakutsele lahendusi leidma. 

Kohtumised on avatud sellel ja eelmisel õppeaastal alustanud õpetajatele üle Eesti ning viiakse läbi kogenud õpetajate, koolitajate ja superviisorite eestvedamisel.

Kutsume osalema ja aitama infot levitama kõigile neile, kes hiljuti õpetajatööd alustasid!

Lähem info ja registreerumine

Kohtumiste toimumisele saab aidata kaasa Ma armastan aidata annetuskeskkonna eriannetuste kampaania raames siinOleme väga tänulikud iga panuse eest!