Tunnustamine

Tunnustame alustavaid õpetajaid toetavaid koole igal teisel aastal. Esmakordne tunnustamine toimus 2017. aastal. Nüüd, aastal 2021, oleme korraldamas kolmandat tunnustamist. 

Alustavate õpetajate poolt esitatud materjalidega tutvuvad haridusorganisatsioonide ja personalijuhtimise eksperdid anonüümselt. Preemia saajad kool määratletakse konsensuslikult. Žüriiliikmete organisatsioonid saavad soovi korral anda välja eriauhindu.

Ülevaade 2019. aastal tunnustatud koolidest

Žürii koosseis:
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov, 
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Marcus Ehasoo, 
 • Haabneeme Kooli, Alustavat õpetajat toetav kool 2017 laueraadi hiljuti alustanud õpetaja Hele Must, 
 • PARE tegevjuht Kärt Kinnas, 
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon, 
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam, 
 • Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Hea kooli ja Hea lasteaia tunnustusprogrammi esindaja Mari-Liis Nummert,
 • Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esindaja Krista Saadoja.

Ülevaade 2017. aastal tunnustatud koolidest

Žürii koosseis:
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov,
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Andreanne Kallas,
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja Heidi Uustalu,
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon,
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver,
 • personalijuhtimise ekspert, juhtide arengu toetaja Riina Varts.


* *

Tunnustamise taustast 

Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse eesmärk on toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse. Üheks sammuks sellel teel on tunnustada koole, kus alustavad õpetajad on tundnud, et nende õpetajakarjäär on saanud hea alguse, ja tõsta neid esile eeskujudena teistele.

Laekunud tunnustusankeete ja praktikaid analüüsivad ja hindavad koos Alustavat õpetajat toetava kooli meeskonna liikmetega erinevate osapoolte esindajad ja eksperdid, kes moodustavad ühiselt žürii.

Kooli tunnustamiseks täidetavas ankeedis võetakse vaatluse alla alustava õpetaja kogemused järgmistes valdkondades.
 1. Koolikultuur: mil viisil ja määral kogeb alustav õpetaja, et temast ja tema käekäigust hoolitakse.
 2. Info jagamine: kuidas viiakse alustav õpetaja kurssi otseselt tema tööd puudutava teabe, isikute ja töökeskkonnaga.
 3. Töökoormus ja -sisu: kuidas kujundatakse see mõistlikuna ja õpetajatöö edukaks alustamiseks sobivana.
 4. Mentorlus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tagasisidet ja tuge.
 5. Koostöö juhtkonnaga: mil määral saab alustav õpetaja juhtkonnalt oma arengu jaoks vajalikku tähelepanu ja sisendit.
 6. (Muu) arendustegevus: mil määral on alustav õpetaja saanud enda praktika arenguks sisendit, pidades mh silmas alustava õpetaja eelnevat tausta.
 7. Logistika: mil määral võimaldab tunni andmise asukohtade korraldus vältida lisapingeid.
 8. Süsteemne ja läbimõeldud tegevus: mil määral on alustavate õpetajate toetamine kooli toimimise põhiprotsesside osa, mida soovitakse teha tulemuslikult.