Materjale koolijuhtidele

Epp Välba,
Viljandi Kaare Kooli direktor
“Õpetajate leidmise väljakutsega oleme me koolidena kõik samas seisus ja ilmselgelt on eelisseisus need, kes seda teadvustavad 
ja sellega strateegiliselt tegelevad.”

Mida peaksid koolijuhid teadma alustavatest õpetajatest,
alustavate õpetajate ja õpetajate järelkasvu toetamisest?


Koondame siia materjale ja abivahendeid, mis võiksid olla abiks vastuste leidmisel ja järgmiste tegevuste kavandamisel.

Materjalid on valminud MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, MTÜ Sõber Koolijuht ja uute koolijuhtide mentorite võrgustike projekti "Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks" raames. Projekti toetasid SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 
Tutvuge projektiga lähemaltLugemisi

Kukk, I., Tagamets, E. (2023Õpetajate tööturu tõmbe- ja tõukejõud: kirjanduse ülevaade. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Kaljuvee, E, Oras, M., Vabson, K. (2022) Õpetajate persoonauuring. Rakendusliku Antropoloogia Keskus Heateo Haridusfondi tellimusel.

Rootalu, K. (2022) Õpetajate elukaar 2015-22. Statistikaamet Heateo Haridusfondi tellimusel.

Õpetajate järelkasvu tegevuskava (2021). Haridus- ja Teadusministeerium. 


Taimalu, M., Uibu, K., Luik, P., Leijen, Ä., Pedaste, M. (2020) Õpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidena. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemused. II osa. Tallinn

Taimalu, M., Uibu, K., Luik, P., Leijen, Ä. (2019). Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemused. I osa. Tallinn

Vaher, K., Selliov, R. (2019). Üldhariduskoolide õpetajaskonna tööalane liikuvus ja karjääriteed EHISe andmetel. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Selliov, R., Vaher, K. (2018). Õpetajakoolituse lõpetanud ja alustavad õpetajad EHISe andmetel. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.