Teenused

Vastavalt tagasisidele, mida saame, ja vajadustele, mida märkame, arendame ja pakume alustavate õpetajate sisseelamist ja õpetajate järelkasvu tugevdamist toetavaid teenuseid.

  • Alustavate õpetajate juhendamine
  • Alustavate õpetajat supervisioon
  • Juhtumipõhine supervisioon
  • Alustavate õpetajate tundide vaatlus
  • Koolijuhtide coachingAllpool leiate põhiteenuste kirjeldused. Lähema info saamiseks ja nõu pidamiseks ootame Teie märguannet numbril 520 6603 (Triin Noorkõiv) või aadressil kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee.   ALUSTAVATE ÕPETAJATE JUHENDAMINE  

Teenuse kokkuleppimine on avatud augusti alguseni või juhendajate töövõimaluste täitumiseni.

Mis see on? Meie kaalukaim teenus alustava õpetaja ja tema õpetamistegevuse teadliku ja tervikliku arengu toetamiseks, mida soovitame igale alustavale õpetajale. Selle aluseks on regulaarsed üks-ühele kohtumised (üldjuhul igas kuus vähemalt kaks korda), juhendaja sihipärane osalemine alustava õpetaja tundides ja individuaalne lähenemine kokku lepitud baasraamistiku ulatuses.

Senised juhendamiskogemused näitavad muuhulgas märkimisväärset alustava õpetaja enesetõhususe kasvu, oskuste kasvu nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel ning erinevate osapoolte kaasamisel väljakutsete lahendamisse. Kooli juhtkonnal aitab juhendamisteenus kindlustada alustava õpetaja arengut ja suurendada tõenäosust tema õpetajaametis jätkamise kohta, samuti tugevdab see kooli mainet tööandjana. Lisaks võimaldab juhendamine ennetada probleeme ja rahulolematust õpilastelt, lapsevanematelt ja kolleegidelt, vähendades juhtkonna ajakulu nende lahendamisele ja "tulekahjude" kustutamisele.

Kes on juhendajad? Tugeva eelvaliku läbinud õpetajate arengu toetajad, kes on tunnustatud professionaalid nii õpetamises kui täiskasvanute juhendamises ja nõustamises.

Täiendava kasu võimalus koolile: võimalus saada kooliväliselt eksperdilt tagasisidet kooli tugevuste ja arengukohtade kohta, mis avalduvad läbi juhendaja töö.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegevust juhendamisteenuse arendamisel ja laiendamisel toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium projekti "Alustava õpetaja juhendamine: samm õpetajate järelkasvu tugevdamiseks" raames ning Haridus- ja Teadusministeerium.


   ALUSTAVATE ÕPETAJATE SUPERVISIOON  

Teenuse kokkuleppimist soovitame augusti jooksul, et planeerida läbi õppeaasta toimuvad supervisioonid tervikuna.

Mis see on? Alustavate õpetajate supervisioon juhtumite lahendamiseks, oma tegevuse ja arengu refleksiooniks. Aasta jooksul toimuks vähemalt neli supervisiooni, ühes rühmas 4 kuni 12 osalejat. Osalejateks võivad olla sama kooli alustavad õpetajad või erinevate koolide alustavad õpetajad.

Kes on superviisorid? Tugeva eelvaliku läbinud kogenud supervisioonide läbiviijad, kes on tunnustatud professionaalid nii õpetamises kui täiskasvanute juhendamises ja nõustamises.


   JUHTUMIPÕHINE SUPERVISIOON  

Teenuse kokkuleppimine kogu aasta jooksul.

Mis see on? Erinevate juhtumiga seotud osapoolte supervisioon lahenduste leidmiseks.

Kes on vaatluste läbiviijad? Tugeva eelvaliku läbinud kogenud supervisioonide läbiviijad, kes on tunnustatud professionaalid nii õpetamises kui täiskasvanute juhendamises ja nõustamises.


   ALUSTAVATE ÕPETAJATE TUNDIDE VAATLUS  

Teenuse kokkuleppimine kogu aasta jooksul.

Mis see on? Alustavate õpetajate tunni vaatlus, mis koosneb eelvestlusest, tunnikülastusest ning tagasi- ja edasisidevestlusest.

Kes on vaatluste läbiviijad? Tugeva eelvaliku läbinud õpetajate arengu toetajad, kes on tunnustatud professionaalid nii õpetamises kui täiskasvanute juhendamises ja nõustamises.


   KOOLIJUHTIDE COACHING 2018  

Registreerumine on lõppenud.

Mis see on? Koolijuhtide arengu toetamine läbi coachingu, mis toimub aastaringselt ja koosneb vähemalt kuuest kohtumisest. Tegemist on algatuse-kingitusega Eesti 100. sünnipäevaks koostöös EBS Executive Educationiga100 coachingu-tundi Eesti tulevikule.

Kes on coachid? Kogenud juhid ja inimeste arengu toetajad erinevatelt elualadelt, kes on läbinud International Coach Federationi poolt akrediteeritud pikema väljaõppeprogrammi.