2017. aasta kokkuvõtteks ja 2018. aasta vastuvõtuks


Meil on rõõm jagada Sinuga Alustavat õpetajat toetava kooli selle aasta tegemisi ja seisu, millega uue aasta poole teel oleme.

Ühe lausega öeldes: 2017 on aasta, mis jääb meile meelde. Alustavaid õpetajaid toetavaid põhimõtteid järgitakse nüüd enam kui 40 koolis. Me võrgustiku tegevused on toonud asjaosalistele rõõmu ja kasu ning oleme väga tänulikud paljude kaasamõtlejate ja toetajate eest. Tegutseme nüüd edasi juba päris-organisatsioonina ja kindlustundega, et saame uuel aastal õpetajate järelkasvu toetamisel palju ära teha. See on äraütlemata äge tunne!

Allpool räägime lähemalt, mis ja kes kõik sellesse aastasse mahtusid. Kui Sul küpseb mõte ja soov ka ise alustavate õpetajatega seotud tegevustesse juba 2018. aastal panustada, ootame Su märguannet aadressil kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee!

Häid jõulupühi, vana aasta lõpetamist ja uue tervitamist!
Triin, Leelo, Laura, Tiina, Kristjan
Ülevaade olulisimast
 • 2017. aasta detsembri lõpu seisuga oli alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikus 41 kooli (jooksvalt täiendame nimekirja siin)
 • Aastat alustasime 20 võrgustikuga esimesena liitunud kooli külastamisega, mille käigus kaardistasime nende kogemusi ja praktikaid
 • Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku direktorite esimese kohtumise korraldasime märtsis 2017, siis toimus ka alustavat õpetajat toetavate koolide esmakordne tunnustamine 
 • Mais algatasime alustavate õpetajate foorumi ja lõime 2017/18 alustavate õpetajate Facebooki grupi
 • Maist novembrini osalesime NULA inkubaatoris
 • Suvel selgitasime Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütiku toel välja alustavaid õpetajaid puudutava kriitilise tähtsusega statistika
 • Augustis käivitasime alustavate õpetajate juhendamisteenuse testimise nelja alustava õpetaja ja kolme juhendajaga neljas koolis
 • Augusti lõpus kohtusime Tallinnas huviliste alustavate õpetajatega kooliaasta ettevalmistuseks
 • 7. septembril asutasime MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool (vt põhikiri)
 • Septembris viisime alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku koolijuhtidega läbi töötoa, et koos planeerida tegevusi õpetajate esimesse aastaringi
 • Sügisel tutvustasime alustavaid õpetajaid puudutavat olukorda ja lahendusideid laiemale ringile - haridus- ja teadusministerile ja ministeerumi ametnikele, parlamendierakondadele, ülikoolidele 
 • Kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks käivitasime 100 esimese õpetajapäeva traditsiooni tähistamise 9. detsembril, kujundasime ka 100 esimest õpetajapäeva tähistava märgi
 • Aasta lõpus algatasime koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega koolijuhtide coachinguprogrammi, mis vältab kogu 2018. aasta - seegi on me ühine kingitus Eesti 100. sünnipäevaks
 • Oma tegevusi oleme jooksvalt tutvustanud meedia vahendusel (mh detsembris Virumaa Teatajas, septembris EPLis, mais Delfis, Terevisioonis, Heas Kodanikus ja Vikerraadios, aprillis Viimsi Teatajas)
Vaadake ka meie tegevuste fotogaleriid ja videosidHead kaasteelised, toetajad ja koostööpartnerid - AITÄH!

Lisaks kõigile alustavatele õpetajatele ja koolijuhtidele, kellega meil on rõõm ja au olnud koostööd teha -
 • President Kersti Kaljulaid - 2017/18 alustavate õpetajate foorumile ja õpetajatöö algusele tähendust lisamast
 • Anete Pelmas - imeliseks köögikunstivõluriks olemast
 • Anete Rätsep, Mariya Tyutina ja Mattias Malk - me tegevusi nii kaunis vormis talletamast
 • Anita Baumbach - alustavatele õpetajatele supervisioonivõimalusi pakkumast
 • Anu Parts, Kersti Türk ja Mari-Mall Feldschmidt - juhendamisteenuse algatamisse panustamast ja alustavaid õpetajaid juhendamast
 • Areng.ee ja Fastleader - alustavate õpetajate poolt tunnustatud kooli juhile põnevat arengupäeva võimaldamast
 • EBS Juhtimiskoolituse Keskus - koolijuhtide coachinguprogrammi ideest kinni haaramast ja edasi arendamast
 • Eesti Haridustöötajate Liit - kaasa mõtlemast, algatuse asjaajamise korraldust toetamast ja panuse eest, mis võimaldas 2017/18 alustavate õpetajate foorumil teoks saada, samuti aitäh teile õpetajate 100 päeva tähistamise sündmusele tähendust lisamast
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda - alustavate õpetajate poolt tunnustatud kooli juhile põnevat arengupäeva võimaldamast
 • Eesti Koolijuhtide Ühendus - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis osalemast ja eripreemiaga üht alustavat õpetajat toetavat kooli tunnustamast, õpetajate 100 päeva tähistamise sündmusele tähendust lisamast; eraldi täname Heidi Uustalu ja Toomas Kruusimäge
 • Eesti Tööandjate Keskliit - alustavate õpetajate poolt tunnustatud kooli juhile põnevat arengupäeva võimaldamast
 • Eesti Vabariik 100 - õpetajate 100 päeva tähistamise traditsioonile tähenduslikkust lisamast ja infot levitamast
 • Eesti Õpetajate Liit - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis osalemast ja eripreemiaga üht alustavat õpetajat toetavat kooli tunnustamast; 2017/18 alustavate õpetajate foorumil osalemast
 • Eesti Õpilasesinduste Liit - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis ja 2017/18 alustavate õpetajate foorumil osalemast
 • Elva Gümnaasiumi, Haabneeme Kooli, Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Tartu Erakooli juhid - juhendamisteenuse algatamisse panustamast
 • Erinevate Tubade Klubi - 2017/18 alustavate õpetajate foorumit vahvasti võõrustamast
 • Haridus- ja Teadusministeerium - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis osalemast, 2017/18 alustavate õpetajate foorumit rikastamast, õpetajate 100 päeva tähistamise sündmusele tähendust lisamast
 • Huvitav Kool - me tegevuste kohta infot jagamast
 • Indrek Lillemägi - 2017/18 alustavate õpetajate foorumi toimumisele kaasa aitamast ja meie algatuse jaoks aruteluruumi loomast Emili 2017. aasta hariduskonverentsil
 • Innove - meie projekte hindamast ja meid nõustamast
 • Jaanus Orusalu - hariduse ja lennunduse valdkonna paralleele otsimast ja leidmast (Alustav õpetaja on nagu piloot, kes püüab samal ajal lennukit juhtida ja seda ehitada. Rick Smith)
 • Kadri Tuisk - kaasa mõtlemast
 • Lennart Meri Tallinna Lennujaam - me võrgustiku koolijuhtide kohtumistele ja õpetajate 100 päeva traditsiooni käivitamisele mõnusat stardirada pakkumast, märtsis tunnustatud alustavat õpetajat toetavale koolile eriauhinda välja panemast; eraldi täname Tiina Raadikut ja Toomas Uibot
 • Margus Rink - meid järjekindlalt NULA programmi jooksul mentorina rajal hoidmast ja olulisi küsimusi esitamast
 • Mari-Liis Lill - alustavate õpetajate lugude jutustamist innustamast
 • Mart Angerjärv - MTÜ asutamisdokumentide ja alustavate õpetajate juhendamise alaste lepingute koostamist suure pühendumusega nõustamast 
 • Mats Soomre - me meeskonnatööd ja refleksiooni toetamast
 • Noored Kooli - kaasa mõtlemast, meid innustamast ja info jagamisega toetamast
 • NULA-koordineerijad, -koolitajad ja -kaaslased, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus - me arenguhüppele parimat võimalikku keskkonda kujundamast ja starditoetuse eest, millega saame oma tegevuse uuele tasemele viia
 • Omanäolise Kooli Arenduskeskus, AMI - kaasa mõtlemast, 2017/18 alustavate õpetajate foorumit rikastamast, auhinnatud alustavat õpetajat toetava kooli õpetajaskonnale põnevat arengupäeva võimaldamast
 • PARE - auhinnatud alustavat õpetajat toetava kooli juhile põnevaid arengupäevi võimaldamast
 • Piret Jeedas - kaasa mõtlemast
 • Pärnu Konverentsid - auhinnatud alustavat õpetajat toetava kooli juhile põnevaid arengupäevi võimaldamast
 • Riigikogu - meie tegevuste vastu huvi tundmast ja 2018. aasta riigieelarvest meie tegevust toetamast
 • Riina Varts - kaasa mõtlemast, oma kogemuse, elutarkuse ja suurepärase ekspertiisiga toetamast nii meie meeskonna ja algatuse kui võrgustiku koolijuhtide arengut ja 2017/18 alustavate õpetajate foorumit
 • Roman Tavast - 100 esimest õpetajapäeva tähistava märgi ideed tegelikkuseks vormimast
 • Sirje Toomla - algatamast võrgustiku direktorite töötuba õpetajate esimese aastaringi planeerimiseks
 • Tallinna Ülikool ja haridusinnovatsiooni keskus, kutseaasta - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis osalemast, auhinnatud alustavat õpetajat toetava kooli õpetajaskonnale põnevat arengupäeva võimaldamast, 2017/18 alustavate õpetajate foorumil osalemast, ülikooli üritustesse ja tegevustesse kaasamast; eraldi kuulub meie tänu Eve Eisenschmidtile, Kristi Vinterile, Sirje Ideonile ja Priit Kruusile
 • Tartu Ülikool ja haridusteaduste instituut, õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus - kaasa mõtlemast, alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamise žüriis osalemast, 2017/18 alustavate õpetajate foorumil osalemast; eraldi kuulub meie tänu Anne Raamile ja Äli Leijenile
 • Tiina Saar-Veelmaa - kaasa mõtlemast
 • Õpetajate Ühenduste Koostöökoda - 2017/18 alustavate õpetajate foorumil osalemast, õpetajate 100 päeva tähistamise sündmusele tähendust lisamast


Kuidas oma tegevust rahastasime?

2017. aastal tegutsesime oma meeskonnaga vabatahtlikkuse alusel, korraldades selliselt valdkonna info koondamist, tegevuste ja juhendamisteenuse arendust, erinevaid üritusi, võrgustike laiendamist ja hoidmist, koostööpartnerite leidmist, kommunikatsioonitegevusi, raamatupidamist jpm. Lisaks kaasasime paljusid toetajaid, eksperte, kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid pro bono.

Otsekulusid (toitlustus, ruumide rent, kirjatarbed, transport) katsime kahe ürituse puhul (võrgustiku koolijuhtide esimene kohtumine, õpetajate 100 päeva tähistamise sündmus) Innove projektitoetuste taotlusvoorudest „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“. Samast allikast rahastasime võrgustikuga esimesena liitunud koolide külastuste transpordikulusid ja õpetajate 100 esimese õpetajapäeva märgi tootmise ettevalmistust. Lähem info meie poolt läbi viidud projektide kohta on siin ja siin.

2017/18 alustavate õpetajate foorumi otsekulud katsime osalustasude ja Eesti Haridustöötajate Liidu panusega.

Alustavate õpetajate otsene juhendamisteenuse kulu - juhendajate teenuse tasu - on kaetud samas ulatuses koolidele esitatud juhendamisteenuse arvete alusel.

Muid otsekulusid (kirjatarbed, postiteenused, transport, kodulehe domeenid ja virtuaalserveri teenus) oleme katnud koolide võrgustikus osalemise tasudega (iga kooli kohta 10 eurot aastas) ja 2017. aasta detsembris ka 100 õpetajapäeva märgi müügist.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool esimene majandusaasta lõpeb 31. juulil 2018. Pärast seda valmib ka meie esimene majandusaasta aruanne.