Alustavat õpetajat toetavate koolide praktikate levitamine ja koostöövõrgustiku kasvatamine

Projektist lähemalt


Lühikirjeldus
Et teadvustada koolijuhtide seas alustavate õpetajate toetamise vajadust ning levitada teadmisi ja oskusi, kuidas seda teha, kavandasime projekti, millega keskenduda Eesti koolide heade praktikate kogumisele alustavate õpetajate toetamisel ja nende levitamisele. Õpikogukonna kasvatamiseks hõlmas projekt ka kohtumist, kus toimus koolijuhtidel üksteistelt õppimine ning uute teadmiste ja oskuste omandamine ka personalivaldkonna professionaalilt-koolitajalt.

Eesmärgid
 • Tehtud on vähemalt 20 kooli praktika kaardistus alustavate õpetajate toetamisel nende esimesel tööaastal
 • Vähemalt 20 kooli praktikaid hõlmav näidete pank alustavate õpetajate toetamisest nende esimesel tööaastal on kättesaadav kõigile huvilistele kodulehel www.alustavatõpetajattoetavkool.ee
 • Läbi Alustavat õpetajat toetava kooli võrgustiku esimese kohtumise on pandud alus reaalsele õpikogukonnale alustavat õpetajat toetava kooli võrgustike liikmete seas.

Tulemused
 • Andmebaas 20 kooli tegevusest alustavate õpetajate toetamisel, mis võimaldab koolidel üksteise praktikast õppida 
 • Vahetu kontakt meeskonna ja koolidirektorite vahel, kes on liitunud Alustavat õpetajat toetava kooli algatusega
 • Kohtumiste traditsiooni käivitamine, kus koolijuhid jagavad alustava õpetaja toetamisega seotud praktikaid ning laiendavad oma teadmisi
 • Teema olulisus koolidirektorite silmis kasvab ning mõjutab nende edasist tegevust selles valdkonnas
 • Algatusega liitunud koolijuhid saavad kujuneda võrgustiku ja alustavate õpetajate toetamise teema saadikuteks teiste koolijuhtide seas

Projekti elluviimise periood
2. jaanuar - 31. märts 2017

Projekti ulatus
Üle-eestiline

Fondi nimetus, millest projekti toetati
Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa
2 504 eurot ja 56 senti

Kuluartiklid
 • Koolitus ja modereerimine
 • Ruumide rent
 • Toitlustus
 • Transport

Toetuse saaja
Leelo Valgma


Lähem info
Leelo Valgma 
Telefon: 5800 4434
E-post: kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee