Alustava õpetaja juhendamine: samm õpetajate järelkasvu tugevdamiseks

NULA inkubaatori lõppedes taotlesime edukalt starditoetuse. Perioodil 1. jaanuarist 2018 kuni 30. juuni 2019 tegutseme Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi toel eesmärgiga kujundada välja alustava õpetaja juhendamisteenus ja kasvatada selle pakkumise võimekust.

Tegevused
 • Teenuse osutamist toetavate materjalide koondamine ja arendus
 • Alustava õpetaja juhendamise mudeli arendamine
 • Juhendajate kompetentsi kaardistus
 • Juhendajate värbamine ja valik
 • Juhendamisteenuse tutvustusmaterjalide loomine
 • Teenuse kokkuleppimist toetavate materjalide ettevalmistus
 • Koolide ja koolipidajatega kokkulepete sõlmimine
 • Juhendamisteenuse osapoolte ettevalmistus
 • Tugi 2017/18 ja 2018/19 aastal juhendamisteenusega seotud osapooltele
 • Juhendajate arengu toetamise kava loomine ja elluviimine
 • Alustava õpetaja arengu jälgimise materjalide koondamine ja arendus
 • Teenuse tõhususe hindamist toetavate materjalide loomine

Oodatud tulemused
 • Kirjeldatud on alustava õpetaja juhendamise mudel tema esimesel tööaastal
 • Välja on kujundatud juhendamisteenus, mida saame pakkuda üldhariduskoolidele ja nende pidajatele
 • Kasvanud on juhendamisteenuse pakkumise võimekus
 • Kasvanud on juhendatavate arv
 • 2018/19 õppeaastal saavad juhendamisteenust vähemalt 7 alustavat õpetajat

Toetussumma
24 990 eurot ja 8 senti, projekti kogumaht 26 390 eurot ja 8 senti (täpsustub projekti lõpparuande kinnitamisel)

Lähem info
Triin Noorkõiv
Telefon: 520 6603
E-post: kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee