kolmapäev, 8. märts 2023

Alustame Ann Alice Väljataga eestvedamisel alustavate õpetajate e-platvormi loomist

Juba mõnda aega on meie organisatsioonis küpsenud mõte, et võiksime koondada alustavate õpetajate jaoks kokku kõige olulisemad teemad ja õppimist toetavad materjalid. Nüüd on see teoks saamas.

Ideele andis hoogu juurde 2022. aasta augustis toimunud õpetajate järelkasvu häkaton ja sellele järgnenud Heateo mentorlusprogramm. Alates 2023. aasta jaanuarist tegutseb idee elluviimisega alustavate õpetajate e-platvormi loomise eestvedaja Ann Alice Väljataga

Saame lähemalt tuttavaks - nii Alice'iga kui e-platvormiga!
Alustame kuldse klassikaga: kes Sa oled ja kust Sa tuled? 

Olen Alice ja tulen siitsamast haridusmaastikult, kus olen tegutsenud kaheksa aastat erinevates rollides - füüsikaõpetajana, õpetajate mentorina, õppematerjalide loojana.   

Miks oled otsustanud oma töös pühenduda alustavatele õpetajatele? 

Alustasin ise õpetajana Noored Kooli programmis, mis tähendas, et mu algus oli väga toetatud - mul oli mentor ja lennukaaslased, kes kõik olid minuga samas olukorras. Me kohtusime kaks korda kuus koolitusteks ja isegi sellise tugisüsteemiga tundsin, et mu esimesed kaks aastat olid päris rasked ning mõtted loobumisest käisid korduvalt peast läbi. Ei kujuta ette, et ma ilma selle programmi toeta oleks õpetajaks jäänud. Aga selliseid õpetajaid, kes jäävad algusaastatel oma tööga üksi, on väga palju. Suures pildis tahaksin seda, et rohkematel alustavatel õpetajatel oleks olemas tugisüsteem ning seda nähakse normaalse töökultuuri osana.   

Teine põhjus on see, et mulle meeldib inimeste õppimisse ja arengusse panustada. Õpetajana alustamine on pika õpiteekonna ettevõtmine, kus toe ja tagasiside vajadus on järjepidev. Väljakutsed alustavatel õpetajatel on väga sarnased, kuid lahendusteni jõudmiseks on vaja ikka läheneda individuaalset, sest õpetajate isikuomadused ja suhted klassis on ainulaadsed. See teeb selle töö paeluvaks. 

Kui Sul oleks võimalus kutsuda alustavate õpetajate toetamisel appi kuldkala, siis milliseid soove paluksid tal täita? 

Esiteks tahaksin, et meie koolidesse jõuaksid õpetajatena need, kes on selle peale sügavalt mõelnud, avatud õppimiseks ja enesearenguks. See puudutab nii õpetajaks kandideerijaid, kui seda, kuidas koolijuhid teevad värbamist, valikut. Siis tahaks, et igal alustaval õpetajal oleks mentor, kes tunneks selle rolli ülesandeid ja vastutust, tahaks ja oskaks seda rolli kanda ning saaks selle eest ka tasu. Ning kolmandaks tahaks, et alustava õpetaja ametikoha ja tööülesannete sisse oleks arvestatud ka aeg tema arenguks ja õppimise reflekteerimiseks.

Tegeled Alustavat õpetajat toetava kooli juures alustavatele õpetajatele suunatud e-platvormi arendamisega. Mis see täpsemalt on? 

E-platvorm saab olema kogum erinevates formaatides praktilisi materjale, millele alustav õpetaja saab toetuda, et õppida õpetamise põhimõtteid ja arendada oma tegevust paralleelselt igapäevatööga. Teades, et enam kui iga teine alustav õpetaja on ilma kvalifikatsioonita, mõtleme platvormi loomisel ka eraldi neile alustajatele, kellel eelnevat väljaõpet ei ole. Platvormi kaudu teeme kättesaadavaks õpetajatööd toetavaid juhiseid ja haridusteaduslikku taustainfot õppe planeerimise ja läbiviimise kohta ning toome sisse ka kogenud õpetajate ja õpetajate koolitajate kogemusi ja nippe. 

Milline on Sinu visioon selle platvormi tulevikuks? 

Minu silmis kasvaks sellest välja keskkond ja eelkõige kogukond, kus (alustavad) õpetajad saavad tuge enesearenguks. See oleks elav materjalikogum, mis täieneks pidevalt haridusteaduslike teadmiste, õpetajate kogemuslugude, ekspertide arvamuse ja kõige muuga, mis on õpetajatele väärtuslik.  

Lõpetuseks: milline on Sinu soov alustavatele õpetajatele? 

Ole avatud õppimisele ja siis on sinu õpilased samuti avatud õppimisele.


Soovime Alice'ile lennukat arendustööd ning põnevaid ja toredaid kogemusi selle käigus!


Lisalugemist: Alustavad õpetajad saavad neid toetava veebiplatvormi (Postimees, 29.12.2022)