Tunnustamine

Alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamiseks on alustanud tööd žürii!

Sisendit ootasime 6. märtsini kõigilt, kes alustasid koolis õpetamistööd 2017. aastal või hiljem. Tulemused kuulutame välja 29. märtsil alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikukohtumisel.

2019. aasta tunnustamise žürii koosseis:
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov,
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Marcus Ehasoo,
 • Haabneeme Kooli, Alustavat õpetajat toetav kool 2017 laueraadi hiljuti alustanud õpetaja Hele Must,
 • PARE tegevjuht Kärt Kinnas,
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon,
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam,
 • TÜ eetikakeskuse, Hea kooli ja Hea lasteaia tunnustusprogrammi esindaja Mari-Liis Nummert,
 • Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esindaja Krista Saadoja.
Tunnustame alustavaid õpetajaid toetavaid koole igal teisel aastal. Esmakordne alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamine toimus 2017. aasta varakevadel. Toona said tunnustust jagada oma koolide tegevusele kõik, kes alustasid õpetamistööd 2015. aastal või hiljem.

Tagasisidet laekus 41 õpetajalt, kes tõid esile kokku 30 kooli tegevusi.
Ülevaade koolidest, mis esile tõstetud said

Žürii tutvus materjalidega ning nende töö tulemusena kuulutasime esimesel alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikukohtumisel 24. märtsil 2017 välja üleriigiliselt tunnustatavad koolid. Tunnustust jagasime erinevates kategooriates, samuti andsid algatuse partnerid välja eriauhindu.

Ülevaade tunnustatud koolidest

2017. aasta žürii koosseis:
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov,
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Andreanne Kallas,
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja Heidi Uustalu,
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon,
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver,
 • personalijuhtimise ekspert, juhtide arengu toetaja Riina Varts.


* *

Tunnustamise taustast 

Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse eesmärk on toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse. Üheks sammuks sellel teel on tunnustada koole, kus alustavad õpetajad on tundnud, et nende õpetajakarjäär on saanud hea alguse, ja tõsta neid esile eeskujudena teistele.

Laekunud tunnustusankeete ja praktikaid analüüsivad ja hindavad koos Alustavat õpetajat toetava kooli meeskonna liikmetega erinevate osapoolte esindajad ja eksperdid.

Kooli tunnustamiseks täidetavas ankeedis võetakse vaatluse alla alustava õpetaja kogemused järgmistes valdkondades.
 1. Koolikultuur: mil viisil ja määral kogeb alustav õpetaja, et temast ja tema käekäigust hoolitakse.
 2. Info jagamine: kuidas viiakse alustav õpetaja kurssi otseselt tema tööd puudutava teabe, isikute ja töökeskkonnaga.
 3. Töökoormus ja -sisu: kuidas kujundatakse see mõistlikuna ja õpetajatöö edukaks alustamiseks sobivana.
 4. Mentorlus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tagasisidet ja tuge.
 5. Koostöö juhtkonnaga: mil määral saab alustav õpetaja juhtkonnalt oma arengu jaoks vajalikku tähelepanu ja sisendit.
 6. (Muu) arendustegevus: mil määral on alustav õpetaja saanud enda praktika arenguks sisendit, pidades mh silmas alustava õpetaja eelnevat tausta.
 7. Logistika: mil määral võimaldab tunni andmise asukohtade korraldus vältida lisapingeid.
 8. Süsteemne ja läbimõeldud tegevus: mil määral on alustavate õpetajate toetamine kooli toimimise põhiprotsesside osa, mida soovitakse teha tulemuslikult.