Tunnustamine

Järjekorras teine alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamine saab toimuma 2019. aasta esimeses kvartalis. Anname selle toimumisest märku meie kodulehel, Facebooki lehel ja e-kirja teel koolidele.Esmakordne alustavat õpetajat toetavate koolide tunnustamine toimus 2017. aasta varakevadel. Kuni 22. veebruarini said kõik õpetajad, kes alustasid õpetamistööd 2015. aastal või hiljem, jagada tunnustust oma koolide tegevustele, mis on aidanud kaasa nende õpetajatöö heale algusele.

Tagasisidet laekus 41 õpetajalt, kes tõid esile kokku 30 kooli tegevusi.
Ülevaade koolidest, mis esile tõstetud said

Žürii tutvus materjalidega ning nende töö tulemusena kuulutasime esimesel alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku kohtumisel 24. märtsil 2017 välja üleriigiliselt tunnustatavad koolid. Tunnustust jagasime erinevates kategooriates, samuti andsid algatuse partnerid välja eriauhindu.

Ülevaade tunnustatud koolidest


* *

Tunnustamise taustast 

Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse eesmärk on toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse. Üheks sammuks sellel teel on tunnustada koole, kus alustavad õpetajad on tundnud, et nende õpetajakarjäär on saanud hea alguse, ja tõsta neid esile eeskujudena teistele.

Laekunud tunnustusankeete ja praktikaid analüüsivad ja hindavad koos Alustavat õpetajat toetava kooli meeskonna liikmetega erinevate osapoolte esindajad ja eksperdid. 2017. aasta ekspertžürii koosseis:
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov,
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Andreanne Kallas,
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja Heidi Uustalu,
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon,
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver,
 • personalijuhtimise ekspert, juhtide arengu toetaja Riina Varts.

Kooli tunnustamiseks täidetavas ankeedis võetakse vaatluse alla alustava õpetaja kogemused järgmistes valdkondades.
 1. Koolikultuur: mil viisil ja määral kogeb alustav õpetaja, et temast ja tema käekäigust hoolitakse.
 2. Info jagamine: kuidas viiakse alustav õpetaja kurssi otseselt tema tööd puudutava teabe, isikute ja töökeskkonnaga.
 3. Töökoormus: mil määral hoitakse seda mõistlikuna ja õpetajatöö edukaks alustamiseks olulisi tegevusi hõlmavana.
 4. Mentorlus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tuge.
 5. Koostöö juhtkonnaga: mil määral saab alustav õpetaja juhtkonnalt oma arengu jaoks vajalikku tuge.
 6. (Muu) arendustegevus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tuge, pidades mh silmas alustava õpetaja eelnevat tausta.
 7. Logistika: mil määral võimaldab tunni andmise asukohtade korraldus vältida lisapingeid.
 8. Süsteemne ja läbimõeldud tegevus: mil määral on alustavate õpetajate toetamine kooli toimimise põhiprotsesside osa, mida soovitakse teha tulemuslikult.