Algatusest

Alustav õpetaja on nagu piloot, kes püüab samal ajal lennukit juhtida ja seda ehitada. 
Rick Smith


Härra Smithi me küll isiklikult ei tunne, ent tema mõte kõnetab meid ja innustab tegutsema.

Esimene õpetaja-aasta on eripärane aasta – just siis luuakse eeldused väärtuslikuks õpetajakarjääriks ja õpilaste arengu toetamiseks. Lisaks kujundab see kuvandit õpetajaametist, sest iga värske õpetaja käekäiku näevad lähedalt tema perekond ja sõbrad, õpilastest rääkimata. Täna on õpetajate järelkasvu tagamine Eesti hariduse ja Eesti ühiskonna üks suurimaid väljakutseid.

Et igal järgmisel põlvkonnal oleks võimalus kujundada haridustee, mis põhineb eelmiste põlvkondade tarkusel, on oluline, et iga uus õpetaja võiks tulla kooli kui keskkonda, mis tema arengut järjest tõhusamalt toetab. Seejuures saame õppida kõigi nende kogemustest, kes on õpetajana töötanud, ja kõigi nende tarkusest, kes on näinud alustavaid õpetajaid õpetajakarjääri alustamas.

Õpetajate, koolijuhtide, haridusalgatuste eestvedajate ja õpetajate koolitajate tähelepanekute, lugude ja kogemuste põhjal oleme sõnastanud põhimõtted, mis võiksid olla koolijuhtidele ja kogu kooliperele lähtepunktiks alustava õpetaja toetamisel tema esimesel tööaastal. Sealt edasi soovime järjepidevalt panustada heade näidete jagamisse ja tunnustamisse. Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!


Head koolid, kutsume teid toetama alustavaid õpetajaid!
  1. Tutvuge alustavat õpetajat toetava kooli põhimõtetega ja arutlege nende üle oma koolis. Julgustame teid koguma ka oma õpetajate kogemusi ja mõtteid, millisest toest oli neil alustavate õpetajatena kõige rohkem kasu ja millest nad puudust tundsid. 
  2. Andke märku huvist liituda.  
Liitudes algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”, võtab koolipere ühise vastutuse tegutseda selle nimel, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge. Põhimõtete järgimine aitab luua soosiva keskkonna uude ametisse sisseelamiseks.

Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim, pühendudes õpetajatöö tundmaõppimisele ning olles sõbralik, avatud ja initsiatiivikas. Täpsemalt saavad koolijuht ja alustav õpetaja ootusi ja vastutust selgitada värbamis- ja valikuprotsessi käigus.


Viis positiivset muutust, mis kaasnevad alustavate õpetajate toetamisega:
  • õpilastel on uus õpetaja, kellel on jõudu olla tasakaalukas ja motiveeritud ning kellel on võimalused õppida, et kasvada iga päevaga järjest paremaks õpetajaks; 
  • levib info, et teie kooli on alustavad õpetajad oodatud; 
  • tugevneb teie organisatsioon ja õppimine kolleegide vahel, rakendate kaasaja personalipoliitikas tunnustatud lähenemist: uute kolleegide sisseelamise teadlikku toetamist;
  • leiate ideid teiste koolide headest praktikatest alustavate õpetajate toetamisel ning saate jagada oma kogemusi teiste koolidega; 
  • panustate Eesti õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti maine tugevnemisse.


MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool on sündinud kodanikualgatusena viie hiljutise alustava õpetaja eestvedamisel. Kes me oleme?

Meie põhikirjaga saate tutvuda siin.

Majandusaasta aruanne august 2020 - juuli 2021
Majandusaasta aruanne august 2019 - juuli 2020
Majandusaasta aruanne august 2018 - juuli 2019
Majandusaasta aruanne september 2017 - juuli 2018

Tegutseme koostöös laia ringi partneritega erinevatest sektoritest.

Oma tegevuses lähtume vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.


Aita kaasa! Iga annetus on väärtuslik.

Meie pangakonto: EE417700771002738900

Meie leht "Ma armastan aidata" annetuskeskkonnas: www.armastanaidata.ee/alustavopetaja