laupäev, 22. detsember 2018

Aitäh, 2018! Peatse kohtumiseni, 2019!

Oleme sellele aastale rõõmu ja tänuga tagasi vaadanud.

Vaadake, milleni jõudsime! :)
Aitäh kõigile, kes kaasa on löönud!

Kui Sul küpseb mõte ja soov ka ise õpetajate järelkasvuga seotud tegevustesse juba 2019. aastal panustada, ootame Su märguannet aadressil kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee!

laupäev, 16. juuni 2018

Kuidas läheb, alustav õpetaja 2017/18?

Et teada, kuidas õpetajatöö alustamist paremini toetada, vajame infot. Kutsume kõiki, kes 2017/18 õppeaastal õpetajatööd alustasid, oma kogemusest märku andma, sõltumata sellest, kas anti üht tundi nädalas või töötati täiskoormusega, kas jätkatakse õpetajatööd samas koolis, muus koolis või siirdutakse edasi mõnele teisele töökohale.


* * *  Küsitlusankeet  * * *
Vastuseid ootame juba nüüd või jaanipäevaks.
Uuendatud info: küsitlus on avatud juuni lõpuni


Kui teate mõnd alustavat õpetajat, palun aidake infol temani jõuda. Facebooki vahendusel olete teretulnud jagama näiteks seda postitust.

Tegemist on Eesti esimese üleriigilise alustavate õpetajate uuringuga. Selle läbiviimisel on meie koostööpartneriks mõttekoda PRAXIS. Toetab Haridus- ja Teadusministeerium.reede, 27. aprill 2018

Õpetajatööd on hea alustada koolides, kus on alustajatele mõeldud

Uued õpetajad on oodatud kandideerima meie võrgustiku koolidesse! 
Sel kevadel on käimas veel terve rida konkursse.

Iga kool on omanäoline, aga kõik nad on kinnitanud soovi lähtuda alustavaid õpetajaid toetavatest põhimõtetest - julgustame teid lähemalt uurima! Siin on aga lühiülevaade, milliseid õpetajaid millistesse koolidesse uuest õppeaastast just praegu tööle leida soovitakse.

PS Info kõigi võrgustikuga liitunud koolide kohta leiab siin. Uued koolid on alati oodatud liituma! Lähem info> Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • looduse ja teaduse õpetaja


Püha Johannese Kool Tallinna linnas
 • matemaatikaõpetaja
 • klassiõpetaja


 • inglise keele õpetaja gümnaasiumile (asendus)


> Viimsi Gümnaasium
 • matemaatikaõpetaja TÄHTAEG 2. MAI

 • klassiõpetaja


 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • füüsikaõpetaja
 • inimeseõpetuse õpetaja 
 • inglise keele õpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • klassiõpetaja
 • matemaatikaõpetajat
 • väikeklassi õpetajaTÄHTAEG 4. MAI

Ilmatsalu Põhikool Tartu linnas Ilmatsalu alevikus
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (15 tundi)
 • inglise keele õpetaja (18 tundi)
 • kehalise kasvatuse õpetaja (10 tundi)
 • kunstiõpetuse õpetaja (8 tundi)
 • matemaatikaõpetaja (14 tundi)
 • vene keele õpetaja (15 tundi)
Lähem info


 • klassiõpetaja (asendus)TÄHTAEG 7. MAI

 • inglise keele õpetaja
 • matemaatikaõpetaja


 • klassiõpetajaTÄHTAEG 9. MAI

 • abiõpetaja
 • füüsikaõpetaja (0,35 ametikohta) 
 • inimeseõpetuse õpetaja (0,3 ametikohta)
 • käsitöö- ja kodunduse õpetaja
 • matemaatikaõpetaja (II ja III kooliaste) (0,5 ametikohta)TÄHTAEG 11. MAI

Randvere Kool Viimsi vallas
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • klassiõpetaja 1. ja 4. klassile
 • klassiõpetaja eriklassile
 • kodunduse ja käsitöö õpetaja, kes oleks valmis töötama osakoormusegaTÄHTAEG 18. MAI

> Muraste Kool Harku vallas
 • eesti keele õpetaja
 • poiste kehalise kasvatuse õpetaja (12 tundi)
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (osaline koormus, Suure-Jaani õppekoht)
 • informaatikaõpetaja (osaline koormus, Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa õppekohad)
 • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta Suure-Jaani õppekohas, osaline koormus Vastemõisa õppekohas)
 • kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus, Vastemõisa õppekoht)
 • klassiõpetaja, soovitavalt inglise või vene keele lisaerialaga (Vastemõisa õppekoht)
 • klassiõpetaja, soovitavalt vene keele lisaerialaga (Sürgavere õppekoht)
 • matemaatikaõpetaja (Suure-Jaani õppekoht)
 • muusikaõpetaja (osaline koormus, Suure-Jaani ja Sürgavere õppekohad)TÄHTAEG 27. MAI

> Rapla Gümnaasium
 • ajalooõpetaja (0,3 ametikohta)
 • füüsikaõpetaja (0,7 ametikohta)
 • geograafiaõpetaja (0,4 ametikohta)
 • matemaatikaõpetaja
 • vene keele õpetaja
Lähem infoTÄHTAEG 31. MAI


> Emili Kool Tallinnas
 • inglise keele õpetaja
 • klassiõpetajaTÄHTAEG 1. JUUNI

Haabneeme Kool Viimsi vallas
 • ajalooõpetaja
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • inimeseõpetuse õpetaja
 • liikumis- ja kehakultuuri õpetaja
 • loodusainete õpetaja
 • majanduse ja meedia valikaine õpetaja
 • matemaatikaõpetaja
 • vene keele õpetajaTÄHTAEG 10. JUUNI

> Kiviõli 1. Keskkool
 • klassiõpetaja
 • põhikooli loodusainete õpetaja


 • abiõpetaja (0,5 ametikohta)
 • eesti keele õpetaja
 • inglise keele õpetaja
 • matemaatikaõpetaja
 • muusikaõpetaja (0,5 ametikohta)
 • vene keele õpetaja (0,5 ametikohta)


Mäetaguse Põhikool Alutaguse vallas
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • füüsikaõpetaja (0,5 ametikohta)
 • kehalise kasvatuse õpetaja (0,5 ametikohta)
 • klassiõpetaja (asendus)
 • loodusainete õpetaja (0,6 ametikohta, asendus)
 • matemaatikaõpetaja
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja


> Paldiski Põhikool
 • klassiõpetaja 
 • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (0,25 ametikohta) 
 • kunstiõpetuse õpetaja (0,25 ametikohta) 
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (0,5 ametikohta)
TÄHTAEG 16. JUUNI

 • klassiõpetaja
 • robootika ja programmeerimise õpetaja I ja II kooliastmes
Lähem infoTÄHTAEG 26. JUUNI

> Palivere Põhikool Lääne-Nigula vallas
 • klassiõpetaja
 • loodusõpetuse ja keemia õpetaja (0,27 ametikohta)
 • muusikaõpetaja (0,6 ametikohta)
 • vene keele õpetaja (0,6 ametikohta)
Lähem infoToredaid ja õpetlikke kandideerimisi!

reede, 9. veebruar 2018

Üks Õpetajate Lehe kaanelugu..

..ja terve 2018. aasta kestev põnev ja rohkesti õppimist toetav protsess on sündinud meie koostööst ja ühisest kingitusest Eestile koos EBS Executive Educationiga100 coaching’u-tundi Eesti tulevikule.

Eesti juubeliaastal toetavad EBS Executive Education coachid saja tunni jooksul 12 koolijuhti.

Millega tegu?
 • Programmi põhiosaks on koolijuhtide ja coachide inspireerivad ja loomingulised partnerlused, mille käigus toetatakse koolijuhtide isiklikku ja ametialast kasvu ning muutuste loomist.
 • Professionaalse ja isikliku potentsiaali uurimine ja maksimaalne rakendamine
 • Tegevuskavade loomine ja tugi püstitatud eesmärkide ellu viimisel 
 • Coachinguoskuste rakendamine paremaks juhiks kasvamise eesmärgil 

Üks-ühele kohtumised koolijuhtide ja coachide vahel toimuvad 2018. aasta veebruarist kuni detsembrini. Programmis osalevad koolijuhid on alustavaid õpetajaid toetavate koolide võrgustiku liikmed ja/või sõbrad.

Koolijuhte toetavad coachid on läbinud International Coach Federationi poolt akrediteeritud pikema väljaõppeprogrammi. Tegemist on kogenud juhtide ja inimeste arengu toetajatega erinevatelt elualadelt.