Eestikostevõimekuse tugevdamine

Projekt "MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool eestkostevõimekuse tugevdamine"

1. detsembrist 2019 kuni 31. juulini 2021 toetavad meie tegevust Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium, et võiksime saavutada arenguhüppe oma eestkostevõimekuses. Projektiga täidame kaht kriitilist lünka õpetajate järelkasvu toetamise teema käsitlemisel:
  • arvestame välja alustava õpetaja õpetajatöö katkestamise hinna
  • piloteerime alustavate õpetajate juhendajate väljaõpet, millega valmistame ette pinnast juhendamisteenuse laiendamiseks ja piirkondlike alustavate õpetajate juhendajate kogukondade loomiseks

Tegevused
  • Alustavate õpetajate õpetajatöö katkestamise hinna arvestamine
  • Alustavate õpetajate juhendajate väljaõppe loomine ja jooksev täiendamine
  • Alustavate õpetajate väljaõppe osalejate värbamine ja valik
  • Alustavate õpetajate väljaõppeprogrammi läbiviimine ja talletamine
  • Jooksev kommunikatsioon
  • Projekti juhtimine

Oodatud tulemused
  • Meil on olemas kaardistus erinevatest aspektidest, mida mõjutab alustava õpetaja töölt lahkumine ning neile on antud - kus vähegi võimalik - rahaline hinnang. Hinnanguid kokku liites saame teada, kui suur on arvestuslik õpetajatööd katkestava alustava õpetaja hind kokku. Protsessi oleme kaasanud seotud osapoolte sisendi. Tulemusi kommunikeerime kõigile seotud osapooltele ning toetame neid lahenduste leidmisel.
  • Meil on loodud alustavate õpetajate juhendajate väljaõppeprogramm, mille oleme ka läbi katsetanud ühe grupi uute juhendajatega ning vastavalt kogemusele oleme programmi jooksvalt edasi arendanud. Programm ja selle läbiviimine on talletatud. Jagame väljaõppeprogrammi kogemust proaktiivselt erinevate asjakohaste osapooltega ning loome valmisoleku juhendajate väljaõppe laiemaks rakendamiseks, et meie riigis saaks tekkida piisav hulk alustavate õpetajate juhendajaid, kes saaksid pakkuda alustavatele õpetajatele professionaalset üks-ühele tuge niipea, kui sellele teenusele tekkib finantseerimismudel.

Toetussumma
24 993 eurot ja 80 senti, projekti kogumaht 26 393 eurot ja 80 senti (täpsustub projekti lõpparuande kinnitamisel)

Lähem info
Triin Noorkõiv
Telefon: 520 6603
E-post: kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee