Liitumine

Priit Jõe, Muraste Kooli
endine direktor
Minu jaoks on olnud hea üllatus, et alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustik on juba esimesel tegevusaastal laiemat tähelepanu leidnud. 

Meie koolile on olnud kasu ka päris otsene - meile kandideeris mitu uut õpetajat tööle just seepärast, et nad olid kursis, et Muraste Kool on alustavat õpetajat toetav kool. See oli neile kinnituseks, et nad on oodatud ja et meie koolis on alustavatele õpetajatele mõeldud. Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikuga on oodatud liituma kõik Eestimaa koolid.

Liitumiseks palume koolijuhil
  • digiallkirjastada kokkuleppe alustavat õpetajat toetava kooli põhimõtete järgimise kohta (palun laadige dokument alla siit) ja saata see aadressile kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee;
  • tasuda võrgustikus osalemise tasu 10 eurot*.


Võrgustikuga liitumise kinnituseks
  • saadame koolijuhile e-kirjaga alustavat õpetajat toetava kooli logo, mida kajastada kooli kodulehel;
  • lisame kooli nime algatuse Facebooki lehele ja kodulehele liitunud koolide nimekirja ning tutvustame võrgustikuga liitunud koole alustavatele õpetajatele;
  • anname koolil üle alustavat õpetajat toetava kooli tunnuskirja, mida esitleda sobival kohal koolimajas.

* Osalemise tasu kasutame sihtotstarbeliselt algatuse tegevuskulude katteks ning võrgustiku laiendamiseks ja hoidmiseks. Peale selle kogutakse ja levitatakse valdkonna praktikaid. Osalemise tasu on seotud perioodiga üks aasta ning see makstakse arve alusel, mille algatus liitunud koolile esitab.