Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine

Projektist lähemalt


Lühikirjeldus
Toome esmakordselt kokku Alustavat õpetajat toetava kooli võrgustikuga liitunud koolide alustavad õpetajad ja nende koolide direktorid ning loome mudeli ja võimaliku traditsiooni alustavate õpetajate 100 päeva tähistamiseks õpetajaametis:
 • töötame välja ühe formaadi kohtumiseks, kus osalevad alustavad õpetajad ja koolijuhid; 
 • kujundame alustavatele õpetajatele märgi, mille disain jääb edaspidi kasutatavaks samal eesmärgil ja mida saab edaspidi tellida algatuse Alustavat õpetajat toetav kool või algatuse poolt edasi volitatud organisatsiooni juurest tingimustel, mis võimaldavad katta märgi tootmisega seotud kulud.

Eesmärgid direktorite ja alustavate õpetajate kohtumise korraldamisele
 1. Alustavate õpetajate ja koolidirektorite vaheline suhtluse tugevneb 
 2. Käivitatud on algatusega liitunud koolide alustavate õpetajate võrgustik ja alustavad õpetajad on saanud oma tegevuseks lisatuge ühel õpetajatöö alguse keerukaimatest aegadest 
 3. Tugevneb võrgustikuga liitunud koolide direktorite võrgustik, nad mõistavad paremini alustavate õpetajate võimalusi ja vajadusi ning jagavad omavahel uusi mõtteid ja praktikaid alustava õpetaja toetamise kohta 
 4. Alustava õpetaja 100 päeva tähistamise traditsiooni algatamine 
 5. Tagasiside kogumine ühe võimaliku kohtumise formaadi kohta ning võimalike huviliste leidmine, kes sooviks sarnast / edasiarendatud üritust edaspidi korraldada

Eesmärk alustava õpetaja märgi loomisele

Tekib õpetajatee algust väärtustav märk, mida saavad jätkusuutlikult kasutusele võtta huvilised koolid, kohalikud omavalitsused, riik vm osapooled.


Projekti elluviimise periood
2. mai - 31. detsember 2017

Projekti ulatus
Üle-eestiline

Fondi nimetus, millest projekti toetati
Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa
2 934,71 eurot

Kuluartiklid
 • 100 päeva märgi tehniline disain, tootmiseks vajalik vorm ja kahe näidise tootmine
 • Koolitamine ja modereerimine
 • Ruumide rent
 • Eeskava
 • Toitlustus

Toetuse saaja
Leelo Valgma


Lähem info
Triin Noorkõiv
Telefon: 520 6603
E-post: kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee