Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks

Projektist lähemalt


Lühikirjeldus
Projekti tuum on kuuest kohtumispäevast ja iseseseisvatest ülesannetest-eeltöödest koosnev õpiteekond, milles osalevad kõrvuti hiljuti alustanud koolijuhid ning kogenud mentorid-koolijuhid, kes on Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liikmed.

Teekonna käigus uuritakse mh alustavate õpetajate toetamisel tunnustust pälvinud koolide ja teiste organisatsioonide häid praktikaid, tutvutakse Eesti alustavaid õpetajaid puudutavate andmetega ning kogutakse vahetut sisendit hiljuti alustanud õpetajatelt. Infot analüüsitakse erinevate praktiliste ülesannete abil ning tulemusena sünnib iga osaleja kooli strateegia alustavate õpetajate arengu toetamiseks.

Koosloomes valmistatakse ka mudelid, millega saab toetada kooli tasandilt õpetajate järelkasvu. Kogu projekti käigus õpitust valmistatakse kokkuvõte, mis on õppematerjaliks ja inspiratsiooniks õpetajatee alguse toetamise kohta ka teistele koolijuhtidele.

Projektiga on asunud koostöösse kolm haridusvõrgustikku - Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustik, alustavate koolijuhtide programmi 4. lennu vilistlased (MTÜ Sõber Koolijuht) ja alustavate koolijuhtide mentorite 2. lennu võrgustik.

Projekti laiem eesmärk - visioon, mille poole liikumiseks soovisime projekti ellu kutsuda


Eesti koolijuhid loovad teadlikult alustavaid õpetajaid toetavat ja õpetajate järelkasvu väärtustavat koolikultuuri.


Projekti elluviimise periood
1. august 2019 - 29. veebruar 2020

Projekti ulatus
Üle-eestiline

Fondi nimetus, millest projekti toetati
Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa
9 990 eurot (täpne summa selgub projekti lõpparuande kinnitamisel)

Kuluartiklid
  • Projekti õpiteekonna disaineri ja juhtivkoolitaja töötasu
  • Osalejate ja kohtumise läbiviimisega seotud isikute majutus
  • Ruumide rent
  • Õppematerjali loomine
  • Tänumeened


Lähem info
Triin Noorkõiv
Telefon: 520 6603
E-post: kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee