esmaspäev, 2. jaanuar 2017

Hoogu saab praktikate levitamine ja koostöövõrgustiku kasvatamine

Meil on suur rõõm alates tänasest, 2. jaanuarist, hakata Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ellu viima projekti, millega koondame alustavat õpetajat toetavate koolide praktikaid ning kasvatame alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustikku.Projektiga on meie eesmärgid järgmised.
  1. Viime läbi vähemalt 20 kooli praktikate kaardistuse alustavate õpetajate toetamisel nende esimesel tööaastal.
  2. Teeme vähemalt 20 kooli praktikaid hõlmava näidete panga kättesaadavaks kõigile huvilistele meie kodulehel. 
  3. Korraldame alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku esimese kohtumise, et panna alus reaalsele õpikogukonnale võrgustike liikmete seas.
Projekti viime lõpule  31. märtsiks.

Lähem info

Jõudu meile! :)